The Future of Green Maintenance (Dutch)

Introductie

Het liefste gebruiken we zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen in het onderhoud van groen, maar we willen geen ziektes in ons gewas. Watermanagement blijkt een alsmaar grotere uitdaging als gevolg van langere en heftigere droge periodes en alles moet steeds goedkoper, zonder het verlies van kwaliteit. Zomaar een paar voorbeelden van de grote uitdagingen waar een gemiddelde groen beheerder dagelijks mee bezig is. Echter, nu is de vraag: “hoe ziet de toekomst eruit van het groenbeheer?”

Waar nu de focus wordt gelegd op dure alternatieve producten met matig bewezen tot niet bewezen werking, kan er ook gekeken worden naar de manier waarop het onderhoud in de eerste plaats wordt uitgevoerd. Waar ons dagelijks leven steeds meer in het teken staat van het “Internet of Things”, de alsmaar meer data gedreven samenleving, de verbondenheid van en met data, kan dit ook binnen deze sector een groot deel van de oplossing bieden.

In dit artikel kijken wij daarom naar de manieren van onderhoud en hoe een aanpassing hierin verspilling en verkeerd inzetten van middelen en arbeid, tegen kan worden gaan. Wij onderscheiden drie vormen van onderhoud: reactief, preventief en predictief onderhoud, oplopend in voordelen en vermindering van verspilling.

Reactief Onderhoud

De beste manier om deze term te begrijpen is door het geven van een aantal veelvoorkomende voorbeelden. Wanneer men reactief onderhoud pleegt zegt men zoiets als: “hee, er zit een ziekte in mijn green, snel de spuit erbij!” of “het gras is nu wel erg geel, laten we eens water geven”. Op de vraag: “hoeveel dan?”, is vaak het antwoord vervolgens: “geen idee” of “tot het water op is”, met tot gevolg de plassen op het veld. De actie komt pas na de waarneming van het probleem. Dit heeft als gevolg dat er wellicht al schade is toegebracht en dat er per direct capaciteit vrij gepland moet worden om het probleem op te lossen. Bij reactief onderhoud loopt men telkens achter de feiten aan en kunnen de kosten van het onderhoud bijzonder oplopen door verspilling van middelen en tijd. Daarnaast is de kwaliteit zeer fluctuerend wat lijdt tot negatieve feedback van de eindgebruiker. Het klinkt wellicht logisch dat dit niet de meest effectieve manier van onderhoud is, maar dit is helaas nog de meest voorkomende manier in de praktijk.

Preventief Onderhoud

Bij preventief onderhoud baseert men zich op een plan welke is gefundeerd op historische data en kennis. De verzamelde data wordt vertaald naar een ruwe planning voor het opvolgende jaar. Gezien er uit wordt gegaan van historische data, kan het nog steeds voorkomen dat er te laat gehandeld wordt op een specifieke situatie, welke afwijkt van de jaren ervoor. Het voordeel van deze vorm van onderhoud is echter dat, in tegenstelling tot het reactieve onderhoud, een inschatting op basis van eerder verzamelde data, ervoor zorgt dat de verspilling verminderd wordt waarbij de kwaliteit minder lijdt onder plots oprukkende problemen. De kwaliteit is op deze manier minder fluctuerend en kosten worden meer gedrukt. Er zit echter wel een voorwaarde aan deze methode en dat is dat het plan wordt opgesteld op basis van daadwerkelijke data en kennis en niet op basis van een onderbuikgevoel. Er dient dus continu gemeten te worden en de hieruit volgende data dient met de juiste kennis geïnterpreteerd te worden. Dit kan worden ervaren als tijdsintensief en complex.

Predictief Onderhoud

Het woord predictief komt af van “predicting” wat in het Nederlands vertaald zoveel betekent als: “op basis van een voorspelling”. Wanneer wij praten over predictief onderhoud, acteren wij direct op de vraag van de afnemer, nog voor het een kritische grens heeft bereikt. Dit kan worden gerealiseerd op basis van modellen welke gebruik maken van actuele en toekomstige data van over de hele wereld en /of specifieke sensoren. Op deze manier kan er voorspeld worden, binnen 1 week nauwkeurig, wanneer er bijvoorbeeld gemaaid moet worden, hoeveel stoffen/bestrijdingsmiddelen er toegepast moeten worden en hoeveel water er gegeven moet worden aan het gewas. Kortom, exact waar de afnemer om vraagt. Zo kan aan het begin van iedere week een gedetailleerde planning worden gemaakt wat de afnemer van ons vraagt en wat wij moeten doen om hierin te kunnen voorzien. Uiteraard bepaalt het te behalen kwaliteitsniveau, welke altijd afhankelijk is van budget en visie, wat er wel en niet kan worden uitgevoerd. Ik hoor U al denken: “dan kan ik als man uit de praktijk zeker net zo goed een ander beroep gaan zoeken?”, of: “hoe kan iets wat gebaseerd is op data van buitenaf, van het internet, nu representatief zijn voor onze situatie?” Op beide kan ik u geruststellen. Naast de feedback van de modellen is er altijd nog de feedback nodig van de specialist ter plaatse. Er wordt door het model bepaald hoeveel water er gegeven moet worden, echter weet de specialist ter plaatse de exacte geologie waar rekening mee gehouden dient te worden. Het model zegt exact wanneer er hoeveel bestrijdingsmiddel toegepast moet worden, maar het is aan de specialist om te bepalen hoe dit moet gebeuren.  De grote voordelen van deze manier van onderhoud, bij voorkeur in combinatie met een deel preventief onderhoud, moge duidelijk zijn. Constante kwaliteit en minimale verspilling en verkeerde van arbeid en middelen.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Het is niet moeilijk om te zien waar de nadelen van reactief beleid te vinden zijn. Echter, de verschillen tussen preventief en predictief zijn genuanceerder. Bij preventief beleid denken we aan een vast schema voor bestrijdingsmiddelen of een irrigatieplan gebaseerd op de verdamping van vorig jaar. Beide zijn al ongetwijfeld beter dan reactief beleid, maar nog steeds is de winst niet zo hoog als bij een predictief systeem. Bijvoorbeeld, als er bij ziekte gebruik wordt gemaakt van een voorspellend model dan kan dit al meer dan 30% besparen in middelen en geld[1]. En als er een irrigatiemodel wordt gebruikt dan blijkt uit onderzoek dat dit tot wel 26% kan besparen ten opzichte van een regulier waterbeleid[2]. De combinatie van een goed water- en nutriëntenbeleid samen, kan tevens de uitspoeling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen tot 0 reduceren[3]. Dat is waar technologie vandaag de dag toe in staat is.

Daar er in de hedendaagse praktijk veel gekeken wordt naar alternatieven producten om de problematiek in de sector op te lossen, wordt er maar weinig gekeken naar de processen en inrichting hiervan. Door meer predictief onderhoud te plegen, in plaats van preventief, en zeker in plaats van reactief, kunnen een hoop middelen en tijd worden bespaard. Te veel gebruiken van een zogenaamd “natuurvriendelijk middel” is nog steeds verspilling. Begin met meten, verbeter de processen rondom het groen onderhoud en acteer alleen op de directe behoefte van de afnemer. Alleen met een basis van technologie en het correct toepassen van onze kennis kunnen wij een kwalitatief hoogwaardige, ecologisch verantwoorde en duurzame toekomst voorzien binnen het groenonderhoud.

Referenties

[1] D. L. Smith, J. P.-P. (2018). Development and validation of a weatherbased warning system to advise fungicide applications to control dollar spot on turfgrass. 13(3).

[2] Cai, X., Hejazi, M., & Wang, D. (2011). Value of probabilistic weather forecasts: assessment by real-time optimization of irrigation scheduling. Water Resour. Plan. Manage., 137(5), 391-403.

[3] Thompson, R., Tremblay, N., Fink, M., Gallardo, M., & Padilla, F. (2017). Tools and strategies for sustainable nitrogen fertilisation of vegetable crops. Advances in Research on Fertilization Management of Vegetable Crops, 11-63

Copyright © 2021 Lumbricus